jurga_akis_logo


Naujienos

2015 m. lapkričio mėn. išleistas Jurgos Ivanauskaitės poezijos dvitomis lietuvių ir rusų kalbomis: I. Šokis dykumoje. Eilėraščiai / Танец в пустыне. Стихотворения. Vertė Taisija Oral. II. Odė džiaugsmui. Eilėraščiai / Ода к радости. Стихотворения. Vertė Georgy Eremin. Vilnius: phocaBooks, 2015.

Pirmoje dalyje pakartotinai skelbiami eilėraščiai iš knygos “Šokis dykumoje” (2004). Greta pateikiami Taisijos Oral vertimai į rusų kalbą. Antroje dalyje pakartotinai skelbiami eilėraščiai iš knygos “Odė džiaugsmui” (2007). Greta pateikiami Georgijaus Eremino vertimai į rusų kalbą.


2015 m. lapkričio 19 d. Jūratės Baranovos knyga „Jurgos Ivanauskaitės fenomenas: tarp siurrealizmo ir egzistencializmo“ pristatyta Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Renginyje dalyvavo knygos autorė filosofijos profesorė Jūratė Baranova, Biržų savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė, poetas ir fotografas Alis Balbierius, vargonininkė Jolanta Antanaitienė ir Jurgos mama dailėtyrininkė Ingrida Korsakaitė. Renginį vedė bibliotekos darbuotoja Elvyra Pažemeckaitė. Knygos autorę J. Baranovą pasveikino LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Foto V. Benašo


2015 m. vasario 22 d.
Vilniaus knygų mugėje įteikta 7-oji  Jurgos Ivanauskaitės premija "Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką". Laureate tapo rašytoja Giedrė Kazlauskaitė. Premija jai paskirta už eilėraščių rinkinį "Meninos" (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014).
Foto B. Januševičiaus, R. Kišūnaitės
meninos

Giedrės Kazlauskaitės kalba, pasakyta atsiimant J. Ivanauskaitės vardo premiją.


2015 m. vasario 21 d. Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2015 pristatyta Jūratės Baranovos knyga "Jurgos Ivanauskaitės fenomenas: tarp siurrealizmo ir egzistencializmo" (Tyto alba, 2014). Dalyvavo autorė prof. J. Baranova, prof. V. Martinkus, prof. G. Mažeikis ir L. Jonušys.

2014 m. gruodžio mėn. išleista Jūratės Baranovos knyga JURGOS IVANAUSKAITĖS FENOMENAS: tarp siurrealizmo ir egzistencializmo" (Vilnius: Tyto alba).

„Jurgos noras toliau gyventi su mumis pildosi. Jūratė Baranova savo įkvėptoj studijoj pažvelgia į jos gyvenimą ir kūrybą per labai platų kultūrinį ir filosofinį kontekstą. Tai netikėtai atveria Jurgos Ivanauskaitės egzistencinių, meninių ieškojimų sudėtingumą ir gelmę. Knygoje sėkmingai įgyvendintas vienas aktualiausių šiandienos uždavinių – suvokti savąją kultūrą tarp kitų kultūrų.“ Vanda Juknaitė


2014 m. liepos 24 d. Čiurlionio namuose Vilniuje įvyko Jurgos Ivanauskaitės paveikslų iš ciklo "Angelariumas" (2003-2004) parodos atidarymas. Dalyvavo filosofė Jūratė Baranova, Jurgos mama dailėtyrininkė Ingrida Korsakaitė, Jurgos draugė skulptorė Jurga Užkurnytė ir kiti. Jurgos eilėraščius ir ištraukas iš novelės "Paveikslas" skaitė aktorė Dalia Michelevičiūtė. Rengiant ekspoziciją talkino Tibeto rėmimo grupė.
Paroda veiks iki rugsėjo 10 d.

2014 m. kovo 10 d.
Grupė Tibeto rėmėjų, susirinkusių Vilniuje prie Kinijos ambasados, paminėjo Tibeto nacionalinio sukilimo 55-ąsias metines. Po to grupelė piketavusių ir rašytojos bei keliautojos Jurgos Ivanauskaitės bendraminčių  apsilankė buvusiame jos bute Aguonų gatvėje, kuriame dar išsaugota savita šio būsto dvasia.
2014 m. vasario 23 d.
Vilniaus knygų mugėje įteikta Jurgos Ivanauskaitės premija "Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką". Laureate tapo rašytoja Agnė Žagrakalytė. Premija paskirta už romaną „Eigulio duktė: byla F 117“, (Tyto alba, 2014).
R. Kišūnaitės nuotrauka.
2014 m. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia konkursą rašytojos Jurgos Ivanauskaitės kasmetinei premijai gauti. Premija skiriama konkurso būdu ne vyresniam kaip 45 metų autoriui už geriausią lietuvių literatūros kūrinį, išleistą per dvejus kalendorinius metus ir atitinkantį formuluotę "Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką".
Kandidatus gauti premiją gali siūlyti leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai kasmet iki sausio 20 d. Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, Vilnius). Pateikiami du knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas (iki 2 p. kompiuteriu). Tam pačiam autoriui premija antrą kartą neskiriama. Premija gali būti skirta ir po autoriaus mirties.
Žiūrėti...

2013 m., po penkerių metų sėkmingo darbo, veiklą baigia viešoji įstaiga Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras.
Žiūrėti...


2013 m. balandžio 12 d. Vilniaus kolegijos Menų fakutlteto aktų salėje įvyko renginys, skirtas Jurgos Ivanauskaitės atminimui. Buvo parodyta laisva vaidybinė interpretacija "3 M. Meilė, muzika ir mirtis arba diena kurios nebuvo" pagal J.  Ivanauskaitės novelių rinkinio "Pakalnučių metai" motyvus. Idėjos ir scenarijaus autorius Liutauras Mikučionis.
Poetui Gintarui Bleizgiui už eilėraščių knygą „Sodas“ (2012, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla) paskirta Jurgos Ivanauskaitės premija. Ji įteikta Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2013.
Šių metų premija paskirta už kūrybinės sąmonės atvirumą ir intensyvumą, už poetinę drąsą ir galią kurti metafizinę tikrovę, už poetinio žodžio įtaigą, kai žodis yra daugiau nei žodis, bet "išsiplėšęs išsprogęs grynuolis". S. Daugirdaitė.